ID LINE : @UFADNA.V2

ประกาศ ผลการแข่งขัน UFADNA League ประจำเดือน สิงหาคม 2019

Super  League

supper

LEAGUE S

LEAGUES D.1

LEAGUES D.2 

แล้วพบกันอีกครั้ง กับ ลีค ประจำเดือน กันยายน
เปิด รับสมคร ตั้งแต่ 5 – 7  กันยายนนะค่ะ
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางเว็บ  UFADNA  ของเราน่ะค่ะ 😍😘