ID LINE : @UFADNA.V2

สรุปกิจกรรม ทายสเต็ป ประจำวันที่ 23/08/2019

สรุปกิจกรรม ทายสเต็ป ประจำวันที่ 23/08/2019

สรุปกิจกรรม ทายสเต็ป ประจำวันที่ 23/08/2019

ทีมที่เข้าเต็ม 
1-4-5-8-9-13-16-17-19

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

ufrr420074/ 200 
Ufrr410982/ 200

สมาชิกที่มียอดฝากภายใน 10 วันที่ผ่านมาเท่านั้น มีสิทธิ รับรางวัล
การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด