ID LINE : @UFADNA.V2

สรุปกิจกรรม ทายสเต็ป ประจำวันที่ 7/09/2019

สรุปกิจกรรม ทายสเต็ป ประจำวันที่ 6/09/2019

สรุปกิจกรรม ทายสเต็ป ประจำวันที่ 7/09/2019

ทีมที่เข้าเต็ม
1-4-5-7-10-12-14-18-24

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
Ufrr411450
Ufrr411669
Ufrr410259
Ufrr411409
Ufrr410897
Ufrr411755
Ufrr411277
Ufrr411322
Ufrr411222
Ufrr410266
Ufrr412036


ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางเว็บ UFADNA ของเราน่ะค่ะ 😍

 


ทดลองเล่น

สมัคร

โปรโมชั่น

ฝากเงิน